Ümbrikupalga vastane kampaania 2017

Ümbrikupalk on levinud nooremate (18-29 aastaste) ja madalama haridustasemega töötajate seas. Reeglina on ümbrikupalk lisa legaalsele palgale – 89% ümbrikupalga saajatest saab ka legaalset palka. Enam saadakse ümbrikupalka ehituse, transpordi ning majutus- ja toitlustuse valdkondades.

Kuna 2017. aasta jooksul oli maksude teema avalikus arutelus suure fookuse all (tulumaksureform ja alkoholiaktsiis), siis tunnetati nihet maksuhoiakutes. Tekkis eeldus, et inimestes on tekkinud suurem valmisolek jätta maksud tasumata. 

Seepärast tellis Maksu- ja Tolliamet teavituskampaania, mille eesmärk oli veenda, et maksude tasumine on moraalselt õige. Zavod BBDO teavitustegevuste eesmärk oli toetada maksude tasumist soosivaid hoiakuid ning veenda sõnumitega maksude tasumist väärtustama.